Velg målform

Om Visjon

Visjon er et læreverk i programfaget markedsføring og ledelse for videregående skole. Visjon 1 for vg2 ble utgitt første gang mai 2011, Visjon 2 for markedsføring og ledelse vg3 utgis våren 2012.

Komponenter

  • Grunnbok til hvert trinn med oppgaver
  • Nettsted for elever
  • Nettsted for lærer

Praktiske eksempler, praktiske oppgaver, illustrasjoner av teoretiske modeller, klare mål for elevene og strukturert innhold er noen stikkord for dette læreverket.

Læreverket er oppdatert med den nye markedsføringsloven (2009) og de siste kommentarene (2010). Et eget kapittel om nye medier tar for seg digital markedsføring.

Strukturen på nettstedet er identisk med strukturen i bøkene.

Elever lærer raskere når de løser oppgaver, derfor er de praktiske oppgavene (caser) viktige. På nettstedet får elevene god hjelp til å løse oppgavene trinn for trinn, og de får god oppgavetrening til eksamen. Nettstedet har også en søkbar begrepsbank knyttet til hvert kapittel, interaktive oppgaver, eksempler, sammendrag og mer til hjelp for eleven.

Læreren har en egen side med gode ressurser som forslag til klassesamtaler, aktiviteter og undervisningsopplegg. Læreren finner også løsningsforslag til de praktiske oppgavene og oppgavene i boka på nettstedet.