Velg målform

Om nettstedet

Elever lærer mye raskere når de løser oppgaver! Det er særlig de praktiske oppgavene (cases) som er viktige, og på nettstedet får elevene hjelp til å løse oppgavene og god trening til eksamen. Derfor vil nettstedet til Visjon være til uvurderlig hjelp for å tilegne seg faget. 

Nettstedet inneholder også en søkbar begrepsbank, interaktive oppgaver og annet stoff for eleven. Læreren har en egen side med ressursbank og forslag til aktiviteter og undervisning, samt løsningsforslag til både de praktiske oppgavene og oppgavene i boka. 

Strukturen på nettstedet er identisk med boka: 

 • Del 1: Markedsføring, markeder og psykologi
 • Del 2: Systematisk markedsføring
 • Del 3: Markedskommunikasjon
 • Del 4: Organisasjon og ledelse

 
Elevnettstedet inneholder:

 • Klare mål “ Dette må du kunne”
 • Mange praktiske caseoppgaver
 • Hjelp til å løse caseoppgavene
 • Interaktive øvingsoppgaver
 • Korte sammendrag av kapitlene
 • Omfattende og søkbar begrepsbank
 • Flere eksempler


Lærernettstedet inneholder i tillegg:

 • Løsningsforslag til casene
 • Løsningsforslag til oppgavene i boka
 • Tilgang til elevenes arbeid og mulighet for individuell oppfølging
 • Powerpointpresentasjoner 
 • Oppgaver til aktivitet i timen
 • Forslag til undervisningsopplegg
 • Bilde-, video og lenkebanker for læreren

 

Visjon 2 med nettsted for markedsføring og ledelse vg3 kommer våren 2012.


Forfattere: Per Emil Nørgaard og Bengt Erik Olsen