Velg målform

Om lisenser

Viktig! For å kunne bruke alle Visjons funksjoner på nett, som for eksempel lærerens mulighet til å kommentere på elevenes oppgavebesvarelser er det viktig at du leser dette. Elever og lærere som skal kommunisere med hverandre må knyttes sammen i en gruppe. Dette leser du mer om når du er logget inn på skolens Min side, under «Administrere grupper».

Bestilling av lisenser

Du bestiller lisenser på www.cdu.no. Legg produktet i handlekurv på vanlig måte. Hvordan bestille. For å kunne fullføre en bestilling må du være innlogget. Er du ny bruker får du passord når du registrerer deg som ny bruker og ansatt ved din skole. Registrer deg som ny bruker.

Brukernavn og passord

Du bestemmer selv brukernavn og passord, brukernavnet kan ikke endres, men du kan endre ditt passord.

Priser og rabatter

Elevlisens kr 95,- inkl mva per skoleår

Lærerlisens kr 475,- inkl mva per skoleår

Skoler, kurssentra eller skoleeiere handler mot faktura og får ordrevolumrabatt på alle læremidler. Om ordrevolumrabatt og betingelser.

Administrasjon og bruk av lisenser for skoler

Både elevlisens og lærerlisens er ”enbrukerlisenser” som betyr at lisensen gjelder for én unik bruker.  Skolen legger selv inn sine brukere på Min side på www.cdu.no og knytter brukerne til de lisensene skolen har kjøpt. Lisenser kjøpes for et skoleår og gjelder fram til skolestart det påfølgende år. All brukeradministrasjon og lisensdisponering skjer på Min side av innlogget lærer eller administrator.

En lærer kan registrere seg selv som bruker på skolens Min side og gi seg selv og elever tilgang til lisenser. Nyregistrert lærer må godkjennes av administrator (les nedenfor). Elever kan ikke registrere seg selv, men må registreres som brukere og kobles til lisenser av lærer eller administrator.

Flere elever kan lastes inn automatisk ved å laste inn informasjon fra et exceldokument. Dette kan du lese mer om på skolens Min side.

Merk: Skolens første registrering på www.cdu.no vil bli kontrollert av forlaget for å hindre at nettressurser som er forbeholdt lærere, kommer på feil hender. Den første ansatte som registrerer seg, blir tildelt administratorrolle for skolen og kan dermed opprette brukere og gi brukerne tilgang til de ressursene skolen har kjøpt. Hver elev og lærer tildeles en brukertilgang med brukernavn og passord. En administrator kan også opprette nye administratorer og/eller overlate administratorrollen til andre ansatte. Andre brukere enn skolens ”første” administrator på cdu.no blir opprettet av skolen og skal ikke godkjennes av forlaget.

Private brukere

Du som er privatist eller student eller ønsker å bruke Visjon nettsted som privatperson må velge elevlisens.